راز دو نماد پرکاربرد جوامع مخفی

(بسم الله الرحمن الرحیم)

طی قرن بیستم٬ شاهد تسخیر شدن محیط های شهری توسط آرم های تجاری بودیم . آمارها ها حاکی از آن است که یک فرد ٬ روزانه بطور متوسط در حدود هزار آرم را مشاهده می کند . این در حالی است که تنها تعداد اندکی از مردم در باره ی مفهوم نمادین این ابزارهای بازاریابی و منشا پنهان آنها فکر می کنند. در این مقاله٬ به تحلیل ریشه های پنهان چند آرم تجاری مشهور می پردازیم.

شما طی یک روز ٬ بطور میانگین در چه محلهائی به نشان های تجاری بر می خورید؟ بر روی لوازم منزل ٬ لباس ها٬ روی اتومبیل ها٬ در تبلیغات تلویزیونی٬ روی علائم و نشان های رسمی ٬ در طی تمام رویدادهای ورزشی و حتی در همین صفحه!  پیدایش آرم ها یکی از نتایج مطالعات گسترده ای است که با سرمایه گذاری “مدرسه ی شیکاگو”٬ متعلق به خانواده ی راکفلر ٬  در زمینه های علوم شناختی ٬ روانشناسى عصب شناختى (نوروپسیکولوژى) و بیولوژی انجام شدند . این پژوهش ها ٬ هسته ی “بازاریابی” را تشکیل داده و سرمایه گذاری های سنگینی را به خود اختصاص می دهند ولی نتایج آنها کاملا محرمانه است.حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا این یافته ها از دید عموم پوشیده نگاه داشته می شوند؟ پاسخ روشن است؛ با آگاهی یافتن مردم از این یافته ها ٬ بازاریابی تأثیر خود را بر روی افراد از دست داده و مردم دیگر فریب آن را نمی خوردند.

حجم گسترده ی آرم های تجاری که در معرض دید عموم قرار دارند ٬ فرصتی را برای نخبگان طبقه ی حاکم بوجود می آورد تا به این وسیله اعتقادات و قدرت خود را به نمایش بگذارند . این نمادها که در شکل ساده ی  نشان های تجاری مستتر شده اند در ساختمان ها و ابنیه نیز به کار برده می شوند . حال قصد داریم که به بررسی منشا و مفهوم نمادها ی موجود در این آرم ها بپردازیم . در این مقاله به نمادهای  “خورشید بالدار”  و ” کیسه ی ماهی” اشاره خواهیم کرد.

خورشید بالدار

اگرچه این نماد کهن توسط ایرانیان باستان ٬ آشوریان و تمدن های قدیمی در آمریکای جنوبی و استرالیا نیز به کار برده شده ولی عموما با مصر باستان ارتباط دارد . این نشان متشکل از یک خورشید مدور است که دو بال آن را احاطه کرده اند . مصریان در گذشته دو مار بزرگ را نیز بر روی بال ها نقش می کردند که بیانگر حفاظت خدایان از مصر علیا و سفلی بودند . توماس میلتون استوارت این مفهوم اساطیری را چنین شرح می دهد :

 “هوروس،زاده ی مادر باکره و رهایى بخش مصریان ٬ به دنیا آمد تا دشمن خدای بزرگ ٬ یعنی خدای آفتاب (Ra) ٬ را نابود کند . بنابراین او خود را به شکل خورشید بالدار درآورد . سپس خدایگان ‌‌‌نِخِبت و خدایگان یواشیت را به شکل دو مار درآورده و با خود همراه کرد . پس از جنگ موفقیت آمیز آنها با Ra٬ هوروس به  ثوث٬ خدای خرد پنهان٬ حکم کرد که خورشید بالدار با دو مار عمودی بر روی آن ٬ می بایست در تمامی معابد متعلق به خدایان٬ در سرزمین های شمالی و جنوبی اقامه گردد.”

نویسنده درباره ی نمادگرائی ادامه می دهد :

 ” نکات نمادین در افسانه ی مذکور بسیار کهن بوده و به قدیمی ترین دورانها باز می گردد . خورشید بالدار٬  که در خط هیروگلیف به معنای  “شدن- بودن- خلق کردن ” است٬ بخشی از تزئینات نمادین هر معبدی را تشکیل داده و بر بالای هر مدخل و درگاهی مشاهده می شود . این علامت ٬ نمادی از قدیمی ترین سیمای زندگی پس از مرگ است که به ما رسیده.” توماس میلتون استوارت٬ نمادگرائی خدایان مصریان و تاثیر آنها بر فراماسونری.

این نماد٬ بیانگر عروج روح به سوی عالم غیب با کمک مارهای خرد و آگاهی است:

 “و معنای خورشید بالدار این است: نمادی از عروج تمام عیار به سوی عالم غیب با تطهیر عالم پائین تر٬ و صعود نهائی برای وحدت با یگانه ی واحد.”جی.اِی.گاسکل٬ تفسیر کتاب مقدس مصریان از طریق زبان نمادگرائی ؛ ره آوردی از تمام مکتوبات الهام شده.

جادوگران مصری از خورشید بالدار در مراسم سحر و احضار روح استفاده می کردند:

 ” عنصر هوا از بعد نمادین ٬ متشکل از صفحه ای مدور یا شبیه خورشید است که درمیان دو بال قرار گرفته است. در مراسم جادوگری٬ این نشان بالای محراب٬ به سمت مشرق آویزان می شود و در زمان احضار روح برای محافظت و تعامل با روح یا موجود ساکن در هوا (جن) استفاده می شود.”هوپ٬ موری٬ جادو گری کاربردی مصریان.

خورشید بالدار٬ امروزه توسط گروه هائی مانند فراماسون ها استفاده می شود.

“گوی بالدار با وجود ادعای ایلومیناتی ٬ اصولا نماد مسیحیان دارای عقاید تصوف آمیز است٬ اگرچه باید پذیرفت که در واقع ریشه در مصر باستان دارد.گوی بالدار نماد روح تکامل یافته ایست که به سوی مبدا پیدایش خود یا همان بهشت ماورائی٬ پرواز می کند.”سویین برن٬ کلایمر٬ آموزه های فرقه ی مسیحیان تصوف گرا.

بنابراین٬ این نماد مرموز و جادوئی نشان دهنده ی روح تکامل یافته ایست که برای هزاران سال سیمای افسونگر خود را به نمایش گذاشته و هنوز هم در خدمت همان اهداف پیشین قرار دارد. در ادامه٬ این نماد را بر روی ساختمان های فرق مسیحی و ماسونی خواهید دید :

ورودی محوطه ی پارک مسیحیان تصوف گرا:

خورشید بالدار در بالای تخت مقدس استاد٬ در اتاق مصریِ یک لژ بزرگ  معبد ماسونی:

از آنجائیکه بال ها وسیله ای برای انتقال روح تکامل یافته هستند٬ این نماد در صنعت اتومبیل به کار گرفته  شد.

خورشید بالدار با یک چشم جهان بین به جای خورشید:

 آرم بنتلی:

آرم مینی کوپر:

آرم بالدار هارلی دیویدسن:

آرم استون مارتین:

طرحی ویژه از نماد خورشید بالدار به عنوان آرم شورلت:

 

شکل کیسه ی ماهی (The Vesica Piscis)  :

این نماد کهن٬ شکلی ست که به وسیله ی دو دایره ی به هم پیوسته ایجاد شده و بخشی از هندسه ی مقدس می باشد. دلیل این نامگذاری٬ شکل “ماهی” مانندی است که در میان این دوایر به وجود می آید. مفهوم رمز گونه ی آن٬ همواره در پرده ای از ابهام قرار داشته٬ ولی اغلب بر این باورند که این نماد٬ نشانگر ماهیت جنس مونث است.

 “شکل کیسه ی ماهی  به قسمت میانی دوایر به هم پیوسته اطلاق می شود.در زبان سانسکریت٬ این نماد به معنای “معبر عالم غیب” بوده و از دیدگاه آنان گذر از این معبر با وحدت زن ومرد ارتباط دارد . این وابستگی و ارتباط آن با تجدید حیات و تولید مثل است که به صورت یک حقیقت بنیادی در مرکز شالوده ی ساختار سری حضور دارد.”جان یارکر٬ مکاتب محرمانه.

مسیحیان اولیه٬ غالبا شمایل حضرت عیسی (ع) را درون شکلی شبیه کیسه ی ماهی٬ که نماد رحم مادر باکره و یا  دروازه ای به سوی  عالم روحانی  بود٬ تصویر می کردند.

 

شکل کیسه ی ماهی٬ برای فراماسون ها نیز بسیار اهمیت دارد:

 ” شکل کیسه یک نمای فراگیر از هنر معماری یا فراماسونری است و منشا اصلی اشتقاق این نمادها و علامات٬ راز بزرگ و دیرپای برادران باستانی ما را تشکیل می دهد.”جرج الیور٬ اختلافات فراماسونى.

آلبرت جی.مکی درباره ی استفاده ی شکل کیسه در ابتدای ظهور فراماسونرى چنین می گوید:

” به عنوان یک نماد٬ این شکل بطور متناوب توسط فراماسون های قرون وسطا برای تزئینات کلیساها به کار گرفته می شد. مهرهای تمام انجمن ها٬ صومعه ها و دیگر اجتماعات مذهبی و نیز مهر های مربوط به افراد منسوب به کلیسا همگی به این شکل ساخته شده بودند. از این رو٬ با استناد به شخصیت های مذهبی سازمان٬ پیشنهاد شد که مهرهای لژهای ماسونی نیز به جای شکل دایره وار امروزی٬ دارای چنین شکلی باشند.”آلبرت جی.مکی ٬ دایره المعارف فراماسونری.

حال نمونه ای از یک مهر ماسونی که به شکل کیسه ی ماهی است را مشاهده می کنید:

مهر لژ آکادمی :

شاید به دلیل ارتباط این نماد با تمایلات جنسى است که استفاده از آن مورد توجه  شرکت های تولید کننده ی پوشاک و نیز دیگر برند ها قرار گرفت. . .

آرم چانل:

آرم گوچی:

آرم کفش دی سی:

آرم مستر کارت:

 یک نمونه ی دیگر:

سخن پایانی:

در اینجا تنها مثالهائی مطرح شد که مبین عمق نمادگرائی سری در فرهنگ عامه است .به راستی هدف از به کار بردن نمادهای سری در نشان های تجاری چیست؟ آیا این راهی برای تجلیل از ادیان سری است یا یک نمایش قدرت از جانب افراد ذی نفوذ در طبقه ی حاکم؟

 طبق باور برخی پژوهشگران٬ این نمادها دارای آثار عمیق جادوئی بر روی توده ی مردم هستند .

با در نظر گرفتن این حقیقت که اعضای انجمن های مخفی مانند فراماسون ها به فراگیری قدرت پنهان در نمادها و جادوگری  می پردازند٬ دیگر تردیدی باقی نمی ماند که این دانش قدیمی٬ در بسیاری از نشان های تجاری به کار گرفته شده است. حتی احتمال می رود که بعضی از آرم ها علائم رمزى باشند؛ نمادهائی که برای تمرکز بر روی ناخودآگاه افراد٬ با هدف اجرای ماموریت هائی ویژه  “سحرشده اند. به عبارت دیگر٬می توان گفت که نمادها بسیار قدرتمند تر از آن هستند که شما فکر می کنید.

  • منبع: ماسون یاب

  • مترجم : زهرا امید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.