پشت پرده ی کفش های پاشنه بلند

بسم الله الرحمن الرحیمدر این مقاله قصد داریم به دسیسه های پشت پرده ی تولید کفش های پاشنه بلند و اهداف ماسون ها از این پروژه ی وسیع که در جهت جهانی سازی انجام می دهند پرده برداریم.

امید است از مهدی یاوران و مهدی باوران حضرت ولی عصر((عج)) با تمرکز بیشتر و با حوصله این مقاله را مطالعه بفرمایند. 


در این مقاله مباحث زیر مطرح خواهند شد:

۱- واکاوی در آناتومی پای سم دار 

۲- واکاوی در آناتومی پای انسان

۳- مقایسه آناتومی پای سم دار و انسان

۴- واکاوی در آناتومی پای موجودات فضایی
واکاوی در آناتومی پای اسب

موجودات ابتدا به این صورت که ما در طبیعت می بینیم نبوده اند بلکه ابتدا موجوداتی ساده بوده و در گذر زمان و انتخاب طبیعی ارگانهای موجودات تکامل یافته است, به عنوان مثال براساس سنگواره ها و فسیل های یافته شده ابتدا پای اسب انگشت مانند بوده و در اثر انتخاب طبیعی و تحلیل ارگان پای انگشتی ,انگشتان کارایی خود را از دست داده و رفته رفته در طول زمان(میلیون ها سال) به یک انگشت واحد با یک سم(ناخن) تبدیل شده است و طبق قواعد ژنتیک حالت پا به زاده های اسب منتقل شده است.


لذا اسب های امروزه که در طبیعت می بینیم نژاد تغیر یافته از نسل های گذشته است.

پس بنابراین جانداران در طول زمان بر حسب استفاده یا استفاده نکردن از ارگانهای خود نوعی رمز ژنتیکی در ژن های جانداران ذخیره می شود که این ژن نسل به نسل به زاده ها

منتقل میشود.

اما نکته قابل ملاحظه این است که این فرآیند در زاده ه به طور مکرر تکرار شود در غیر اینصورت فرآیند تغییر ارگان با مشکل مواجه می شود.

به طور مثال : فرض کنید اسبی برای تهیه غذای خود مجبور به بلند کردن گردن خود بیش از حد معمول باشد اگر این فرآیند در تمام طول عمر این اسب صورت گیرد و در نسل های بعدی هم همین اتفاق برای زاده ها بیافتد در نتیجه در هر نسل مقداری بر ارتفاع گردن اسب اضافه خواهد شد در نتیجه پس از ۵۰۰ نسل به طور قابل ملاحظه اسب هایی خواهیم داشت که گردنشان دراز تر از ۵۰۰ نسل قبلی خود هستند. پس فرآیند تکرار عمل جدید در طول زمان باعث تغییرات قابل ملاحظه خواهد شد.نحوه تغییر ارگان پای اسب

نکته : هرچه از ارگانی بیشتر استفاده شود آن ارگان گسترش می یابد به عنوان مثال بدنسازان با ورزش های سنگین ماهیچه های خود را پرورش می دهند به عبارت دیگر آن ماهیچه ها تا حد ممکن تکامل می یابند لذا در مقایسه یک فرد بدنساز با یک فرد معمولی مشخص است که فرد بدنساز ماهیچه های خود را به کار کشیده وسبب تکامل ماهیچه و گسترش آن اندام شدهو فرد عادی که ورزش بدنسازی نمی کند از ماهیچه های خود استفاده نمی کند در نتیجه آن ارگان گسترش نمی

یابد.نتیجه گیری: استفاده کردن از یک ارگان باعث گسترش و تکامل آن ارگان می شود استفاده نکردن از یک اندام باعث تحلیل آن اندام به مرور زمان می شود.
پس چون اسب به مرور زمان از انگشتان پای خود برای راه رفتن کمک گرفته است بنابراین باعث تکامل هرچه بیشتر انگشتان شده به طوری که ابتدا ۴ انگشت به ۳ انگشت و سپس به ۲ انگشت و در نهایت به انگشت واحد بایک ناخن (سم) تبدیل شده است, به طوری که به همان نسبت ناخن(سم) هم تکامل یافته است. 


همچنین اسب هنگام راه رفتن بیشتر از انگشت وسطی استفاده می کرده و بیشترین فشار هم بر روی این انگشت بوده است پس انگشت وسط از نظر تکامل بر سایر انگشتان تقدم داشته است و سایر انگشتان که دیگر قابلیت استفاده را نداشتند تحلیل رفته و از ارگان پای این حیوان حذف شده است.بنابراین پای اسب به صورت امروزی به سم تکامل یافت.

وا کاوی در آناتومی پای انسان

ساختمان پای انسان به طور کلی از قسمت انگشتان پا و قسمت پاشنه پا تشکیل شده است و سایر استخوان های دیگر تکمیل کننده ی عمل این دو اجزای اساسی پا می باشد,که نیاز به توضیح اضافی در این مقاله نیست.

همچنین بیشترین قسمت پای انسان که تحت فشار می باشد استخوان پاشنه پا می باشد لذا همانطور که در عکس می بینید این استخوان نسبت به سایر قسمت ها بزرگترمی باشد لذا طبق فرآیند تکامل در زمان, این استخوان گسترش بیشتری نسبت به سایر استخوان ها داشته است.


از طرفی دیگر خداوند پای انسان را طوری خلق کرده که موقع راه رفتن به سه قسمت پاشنه ,کف,انگشتان فشار یکسان وارد می شود,اما هنگام ایستادن بیشترین فشار بر قسمت پاشنه پا وارد می شود زیرا نیرویی که از طرف ارگان های بالای زانو به قسمت استخوان زانو وارد می شود استخوان زانو این نیرو را مستقیما به پاشنه پا وارد می کند در نتیجه پاشنه پا تحت تاثیر بیشترین فشار قرار دارد. و انسان هم اگر حرکت جابه جایی انجام دهد بیشترین زمان را صرف ایستادن سپری می کند تا راه رفتن.


همچنین استخوان زانو با پاشنه زاویه ۹۰ درجه تشکیل داده است. به همین خاطربیشترین فشار استخوان زانو به قاعده ی پاشنه می باشد.لذا طبق قانون فشار هرچه قاعده کوچکتر باشد فشار بیشتری به قاعده وارد می شود ,و برعکس.

مقایسه آناتومی پای سم دار و پای انسان


در این قسمت به مقایسه ی پای انسان و پای سم دار می پردازیم.

قطعه های استخوان پای هر دو موجود عیناً یکی است اما از نظر ساختمانی فقط کوچک و بزرگ هستند, و تنها یکی از دلایلی که انسان را جزو پستانداران طبقه بندی می کنند همین است.


به قسمت های حروف گذاشته شده توجه کنید:


قطعه A که همان استخوان زانو است در اسب کمی دراز تر انسان است.

قطعه B که همان قاعده ی پاشنه است در اسب چون کاربرد زیاد نداشته


یا به عبارت دیگر فشار زیاد وارد نشده است تحلیل رفته و ساختار آن 

گشترش پیدا نکرده است, اما در انسان چون پا تحت تاثیر فشار بوده است

پاشنه گسترش پیدا کرده است.


قطعه ۳ در اسب چون تحت تاثیر بوده است گسترش یافته و به سم تبدیل 

شده است اما در انسان از ابتدای آفرینش که به صورت انگشت بوده است 

به همان شکل باقی مانده است,زیرا هر سه قسمت, انگشتان,کف,و پاشنه

در حال تعادل بوده است. 


تعریف ناخن: ناخن از جنس سلول های مرده پوست است.

تعریف سم:سم همان ناخن است که در حیواناتی که پای سمی دارند به سم

تبدیل شده است.نکته: توجه شود که ما قصد بیان اینکه پای انسان از اسب به وجود آمده یا پای اسب از انسان به وجود آمده را نداریم ! چرا که تکامل در جانداران به صورت نسبی صورت گرفته نه به اینصورت که مطلق می گویند انسان از میمون به وجود آمده! نظریه تکامل آدم از میمون کاملا انحرافی است زیرا از نظر علمی خلاء هایی ما بین نسل میمون و انسان وجود دارد که متاسفانه به دلایل سیاسی در مجامع علمی حق بیان به آن داده نمی شود.(پذیرش تکامل آدم از میمون خداوند یکتا را از ریشه می زند و آدمی را وا می دارد که جهان بر اثرتصادف به وجود آمده است و هیچ هدف خاصی ندارد)

 

 بسیار خوب هدف ما از بیان مطالب صفحات قبل این بود که فرآیند تکامل را دریابید و بدانید که اگر عملی مورد تمرین تکرار قرار گیرد آن عمل جدید به صورت عادت شکل پیدا می کند که باعث بسیار زیادی از تغییرات می شود.


از آنجایی که نخبگان ماسونی این مطلب را بسیار وقت پیش دریافته بودند بنابراین دانسته خود را تبدیل به عمل کردند, اما نه در راه خدا بلکه در راه ابلیس و شیاطین من الجن.


این را بدانید که وقتی شیاطین با انسان ها ارتباط برقرار می کنند در ابتدا خواست های انسان ها را برآورده می سازند اما شیاطین از انسان ها هم خواسته هایی دارند که باید برآورده بشود, در غیر اینصورت شیاطین به کسانی که ولایتشان را قبول کردند اما در برابر خواسته هایشان می ایستند آسیب می رسانند. 


روزی فردی از امیر مومنان علی (ع) پرسید : آیا کسی که ولایت شیاطین را قبول کند راه بازگشت و توبه برای او وجود خواهد داشت؟ایشان فرمودند: به هیچ وجه ممکن راه بازگشت برای وی وجود نخواهد داشت.


به عنوان مثال قربانی کردن انسان برای خدای قربانی گیر که نماد آن همان جغد یا شاهین است که مصریان باستان استفاده می کردند و هم اکنون نماد جغد در طراحی دلار و فضای اطراف کنگره استفاده قرار گرفته و همچنین مستندی که از Alex Jones به طور مخفیانه تهیه شد بوهمین گروپ را نشان می داد که نمایندگان کنگره آدمی را داخل آتش انداخته و در مقابل مجسمه ی جغد سوزاندند, این نمونه ای از برآورده کردن خواست های شیاطین است و غیره…

بنابراین ماسون ها برای اینکه برای خدایانشون خدمت کنند دست به کارهایی می زنند که از نظر خودشونهیچ ایراد و مساله ای ندارد اما از نظر ما مسلمان ها اعمالی شیطانی است مثل: قربانی انسان, زناء با محارمربا خوری , مال حرام ,و هزاران اعمال شیطانی دیگر.


اما نکته اینجاست که رابطه ی این ماجرا با تولید کفش های پاشنه بلند چیست؟پاهای گروهی از جنیان که فرمان خدا را اطاعت نمی کنند به صورت سمی شکل استاین عکس انیمیشنی از شیاطین است که به ما به عنوان آدم فضایی معرفی کردند!خدایان تمدن های گذشته


پن یک خدای مهم در یونان باستان به شمار می آمد . خدای طبیعت معمولاً با شاخ‌هایی بر سر و نیم تنه پایین بز نشان داده می‌شد . خصیصه‌های حیوانی تجسم انگیزه‌های شهوانی و تولید مثل مرد است.به پاهای این موجود ماورائی توجه کنید!


بز بافومت نماد اصلی شیطان پرستیپاهای بافومت که سمی شکل است!


گاف بزرگ ! 

اما نکته دیگه ای هم هست تصویری که از این موجودات می بینید سم پای آن ها دو قسمتیه ! یعنی از دو ناخن تشکیل شده که خودش یک گاف بزرگیه که ماسون ها دادند یعنی پاهای شیاطین هم به صورت سم داره و هم دو قسمتیه ! 
بنابراین ماسون ها می خواهند اکثریت مردم رو به شیاطین من الجن شبیه سازی کنند که این یکی از خواسته های شیاطین من الجن است .


آدمی که خداوند متعال او را آفرید و اشرف مخلوقات (بالاترین مخلوقات) قرار داد و ابلیس لعین رجیم به خداوند گفت که من از او برترم و در مقابلش سجده نمی کنم او باید در مقابل من سجده کند همواره در طول تاریخ شاهد این موضوع هستیم که بعضی از آدم ها از اشرف مخلوقیت خود تنزل پیدا کردند و در مقابل او احساس حقارت کردند و سر به بندگی ابلیس دادند.


بنابراین , امروز شاهد آن هستیم که حقیر بودن آدم در مقابل ابلیس جن به صورت اجباری و گسترده در حال انجام گرفتن است و دلیل آن این است که چون قدرت در دست مستکبران ظالم است و آن ها هم که متصل به قدرت خود ابلیس استراتژیست هستند, این اوضاع کنونی پدید آمده است. 


اما تولید کفش های پاشنه بلند چگونه آغاز شد؟ کفش های پاشنه بلند در طی یک قرن اخیر شروع به گسترش پیدا کرده است اما نخبگان ماسونی برای اینکه بخواهند طرحی را پیاده سازند به صورت تدریجی آرام آرام در طول زمان برنامه هایشان را پیش می برند تا به نتیجه برسند بر همین اساس آنها در پروژه جهانی سازی قصد دارند که انسان امروزی را به ماوراء طبیعه خودشان که همان عالم جنیان است اتصال دهند و این اتصال در قالب آدمیت امکان پذیر نیست و باید به شکل شیاطین من الجن در آمد. که در فیلم های هالیودی شاهد آن هستیم به عنوان مثال :آواتار avatar که موجوداتی هول یک درخت (درخت جاودانی) تجمع پیدا کرده بودند نشان می داد انسان برای جاودانگی در قالب موجودات آبی ( بخوانید جن آبی) در بیاید آن هم در کجا در عالم دیگر که خصوصیات سیاره ای آن با زمین متفاوت بود. بنابراین تاریخ همیشه تکرار می شود ! 


دیروز آدم از طرف خدا منع از نزدیک شدن به درخت جاودانی شد و این ابلیس لعین بود که آدم را به این درخت نزدیک کرد, و باز ابلیس و خانواده اش( شیاطین من الانس والجن) هستند که آدم ها را به این درخت نزدیک می کنند. اساس کل دین کابالا فقط فقط همینه ! بنابراین در پروژه جهانی سازی برای تبدیل پای آدم به پای سمی شکل ابتدا کفشهایی تولید شد که پاشنه خیلی کوتاه داشت سپس این پاشنه در طول زمان بلند و بلند تر شد. 
و آنها با استفاده از کلمه مُد توانستند این کفش ها را بین مردم رواج دهند (کنترل مردم از این بهتر!) تا بتوانند نوع استخوان بندی پای آدم را ازطریق عادت تغییر دهند و به شکل پای شیاطین نزدیک کنند. 

 

کفش هایی که همین الان در بین مردم اروپا مد شده است فاقد پاشنه است ! متاسفانه این کفش ها در بازار ایران هم دیده می شوند! 


 

 

  Lady gaga


اما کفش هایی که قراره در آینده نزدیک مُد بشه (پس از پروژه ۲۰۱۲) 


این تنها یکی از پروژه های جهانی سازی صهیونیزم است که گام به گام در حال پیش برد اهدافشون هستند آنها می دانند اکثریت عوام هستند بنابراین با اسم مُد فتنه ای رو به جون مردم انداختند مردم هم که….این همان هرم قدرتی که خودشون کشیدن ببینید جایگاه اکثریت مردم رو به چه شکل کشیدن ! 


لذا باید امروز با تمام قوا در صحنه بود و مردم رو باید از استراتژی های صهیونیزم حیوان صفت آگاه ساخت. اگه خدا شناس و مهدی باور هستید در راه حق قدمی بردارید تا خداوند از فضل خود چند برابر برای شما بیافزاید انشاءالله .


یه ضرب المثل خوبی در بین مردم رایجه که میگن اگه فلانی می افته تو چاه تو هم باید پشت سرش بیافتی؟ 

پس بدانید که صهیونیزم ظالم مستکبر با سر سپردگی به ابلیس به درون چاهی عمیق افتاده که امکان بیرون آمدنش نیست پس مواظب باشید که اینها شما رو به داخل چاه نکشند!


پس عزیزان هر چیزی که به اسم مُد, مُد میشه رو برای خودتون انتخاب نکنید چون بدونید امروز برده داری فکری به صورت گسترده در حال انجام گرفتنه و باید مواظب بود که یه موقع برده دست مستکبران ظالم سر راسشون صهیونیزیم نشیم و اگر حقیقتاَ به خدا و امام زمان(عج) اعتقاد داریم باید همواره بکوشیم تا هم خودمون رو از برده داری فکری نجات بدیم و هم سایر مردم رو یکی از رمز های نزدیکی ظهور همینه که ما به امام عصر (عج) نزدیک بشیم تا مورد لطف رحمت حق قرار گیریم و ظهور رو باچشم ببینیم! 


(یا ایها الذین امنوا هاجروا و جاهدوا) ای کسانی که ایمان آورده اید هجرت کنید و جهاد کنید. هجرتی که خدا در این آیه فرموده به معنی اینه که حرکت کنید ,تلاش کنید,و یک جا توقف نکنید نگویید که ما میشینیم تا امام زمان (عج) بیاد ما رو نجات بده ! و وقتی حرکت کردیم و خط شناختیم و دونستیم که دشمن هست در راه او باید جهاد کنید !یعنی چه جهاد کنید؟


یعنی باید به تبیین و شناخت امام عصر(عج) و راه او که منجر به سعادت کامل بشریت می شود به پردازیم پس در راه این امام مظلوم جهاد کنید اگر دین دارید . پس بیاید برای ظهورحضرت ولی عصر تک تک و دسته جمعی جهاد کنیم تا این واقعه بزرگ تاریخی را هرچه سریعترمشاهده کنیم. (اِعتَصِموا به حَبلِ الله جمیعاً ولاتَفَرقوا)

 

منبع :

http://www.afsaran.ir

غفور

سربازان مبارز 

 

۲۳ دیدگاه ها

 1. مطالب عالی بودشششششششششششش

 2. چرا یک برنامه در تلویزیون در این باره نمی گذارید

 3. ۷۰درصد بچه های مدرسه ما کفش با پاشنه خیلی بلند می پوشن…

 4. عالی بود
  متشکر .
  از افرادی ک این صفحه رو میخونند خواهش میکنم با فتو زدن این مطالب و ارائه اون ب نزدکانتون و چرخش بین اکثر افراد مردم رو از در جریان حیله بگذارند.
  با تشکر

 5. محمود شربتیان

  با سلام عالی بود دستتون درد نکنه / هنگ کردم اصلا فکرشو نمیکردم البته دور از انتظار نبود که یهودی های لعنتی این کارا رو بکنن / الهم عجل لولیک الفرج

 6. علی فلاح

  مرسی ولی چه خوب بود یه مدلی به همه میفهموندین…….. :yes:

 7. مریم حسنی

  این مطالب مرا دچار ترس کرد . مطمئنا خیلی از جوانان ما بدون این که به این مسائل فکر کنند فقط برای مد کفش های پاشنه بلند می پوشند . چرا اطلاع رسانی در این زمینه ضعیف است؟؟

 8. من هنوز گیجم چون خودم هم متاسفانه ازاین کفشا استفاده میکنم(امام زمان قول میدم از این به بعد رعایت کنم!!) واقعا عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود اجرتون با آقا لطفا در تلوزیون هم پخش کنید،بچه ها فضای دانشگاه و دبیرستان رو برای ترویج این مقاله از دست ندید.

 9. من زیاد درباره مسائل ماسونیش اینا نمی دونم ولی حداقل اینو می دونم که صفات اکتسابی ارثی نیستند
  و این مطلبی که شما نوشتید راجع به شبیه شدن پای انسان ها به اسب(حالا هر چیز دیگه)اصلا به نظرم معقول و منطقی نیس

  • آقایان نظریه تکامل نظریه است شیطانی
   دوتا مطلب می گیدخوب بعدش یکی غلط که اون یکی هم خودش کلییه
   چطور باید بفهمیم
   خدا موجودات واسمان وزمین وتمام مخلوقات را افریده
   خدا…..

  • ما حتی در کتاب درسی هم داریم که برای مثال زرافه ها چون از گردن خود برای خوردن برگ درختان زیاد استفاده میکردند به تدریج به شکل امروزی در امدند .بحث تکامل به این شیوه یک موضوع اثبات شده است.البته من هنوز باید در باره این مقاله تحقیق کنم فقط در پاسخ شما دانسته ام را گفتم وگرنه فعلا این مقاله را تصدیق نمیکنم.

 10. سلام.منم با نظر فاطمه خانم موافقم.میدونم که خیلی رازها بشت برده هست اما باید برای اثباتش از یه منبع موثق استفاده بشه.الان یه نفراکه متوجه این اشتباه بشه میتونه ازش سوء استفاده کنه بس لطفا بخشهایی که علم زیست شناسی تطبیقش دادید رو سریعا باک کنید.ممنون

 11. یعنی واقعا عالییییییییییی
  این قبیل مطالعات ارزش مستند رسانه ای شدن رو جهت تنویر افکار عمومی داره.
  کنار هم گذاشتن مواردی نظیر آنچه در این مقاله مطرح فرمودید با موضوعات مشابهی از این دست در کنار هم، دید خوبی نسبت به شناخت جبهه دشمن میده…
  آنچه امروز در جهان در حال رخ دادنه در کنار رو شدن گاه و بیگاه انگیزه های کور دشمن، نوید نزدیکی هر چه بیشتر به بهار ظهور حضرتش(عج) را میده… کاش من و شما به لیاقت زمینه سازی برای ظهور و درک زمان وقوع روز موعود برسیم……

 12. سلام
  گروه تحقیقاتی پژوهشی مرصاد کلیپ و بروشوری در این باره طراحی کرده
  لطفا برای حرکت بر ضد این نقشه ی شوم ششیطانی این محصولات رو به نمایش بگذارید.

  لینک بروشور:
  http://panup.net/uploads/t558262__1.png
  http://panup.net/uploads/u49188_Picture2.png

  لینک کلیـــــــــــــــپ در آپارات
  http://www.aparat.com/v/rmLSM

  گروه تحقیقاتی پژوهشی مرصاد-شهرستان ساری

 13. فاطمه نوبری

  عالیه باید رسانه ای بشه تا جوانان کورکورانه تقلید نکنند

 14. رسیدن به اون چیزی که شما مدنظرتون هست حدود ۳۰۰هزارسال زمان نیاز داره.ایا اونها برای این زمان طولانی انقدر زمان وهزینه صرف میکنند؟

  • شاید همین که با تولید کفش های سمی شکل شبیهشون بشیم هم یه نوع موفقیت برای اونهاست

 15. حالا همه چیو ربط بدین به صهیونیست بابا مامان بزرگ منم کفش پاشنه دار می پوشیده ۸۰ سال پیش اون زمان صهیونیستی نبود اگه هم بوده تبلیغاتی نبود کفش پاشنه دار چون فرم ساق پا رو قشنگ نشون می ده خانم ها پا می کنن تا لباس تو تنشون قشنگ تر به نظر بیاد

 16. واقعا متاسفم برای این مردم .ندونسته هر کاری می کنند

 17. سلام…..بسار بسیار از این مطالب راضی بودم و هستم…انشا الله خدا مواظبتون باشه…..من خیلی وقت بود پی این مطلب بودم…..بازم ممنونم ازتون……………………خیلی خیلی ممنون…… :

 18. من به طور جدی به حال شما تاسف میخورم که حاضرید برای اینکه بگید حرف ما درسته و اون رو به کرسی بشونید حاضرید علم زیست شناسی رو هم تحریف کنید.این متن فقط از دید عده ای بچه مدرسه ای و عوام عالی و پرفکت هست ولی بچه های تجربی و دانشجوهای این رشته و افراد مطلع قطعا با خوندن این متن قطعا برای سلامتی عقل جناب نویسنده دعا کردن!
  دوستان عزیزی که از چیزی خبر ندارید و به به و چه چه راه انداختید لحظه ای توجه کنید.این گفته که یک اندام در اثر استفاده از اون قوی تر میشه و برعکس نظریه ی دانشمندی به نام لامارک هست.شما میتونید برای مطالعه در مورد این گفته یه سرچ ساده تو گوگل بزنید و نظریه ی لامارک رو مطالعه کنید.این نظریه از ابتدایی ترین نظریه های علم ژنتیک هست که چند سال بعد توسط داروین رد شد و امروزه هم پشیزی ارزش نداره.دوستان عزیز صفات اکتسابی در طول عمر شما زمانی موروثی هست که این صفات اکتسابی روی سلول های جنسی شما اثر بزاره.تغییراتی که در سلول های سوماتیک یا همون پیکری ایجاد میشه به نسل بعد منتقل نمیشه.ایا اگه شما فلج بشید فرزند شما فلجه؟ایا وقتی شما واکسن میزنید بچتون نیازی به واکسن نداره؟قطعا جواب خیر هست.اما در مورد تبدیل انگشت اسب به سم فرایندی داریم به نام انتخاب طبیعی.دوستان مطلع اگاه هستن که زمانی که نظریه انتخاب طبیعی ارائه شد جناب لامارک اصلا زنده نبودن.این نظریه سال ها پس از نظریه ی لامارک به وجود اومد که امروزه هم به طور کامل مورد قبوله.اما انتخاب طبیعی چیه؟تعریف راحت انتخاب طبیعی اینه که افراد یک جمیعت در پاسخ به طبیعت در ویژگی هاشون تفاوت هایی ایجاد میشه تا با طبیعت اطرافشون سازگارتر بشن.علت تبدیل انگشت اسب به سم تغییر محیط زندگی اسب های هیراکتریوم از جنگل به علفزار ها بود.ممکنه بگید تفاوت نظریه لامارک و انتخاب طبیعی چیه.تفاوت در اینه که نظریه لامارک امری فردی هست اما انتخاب طبیعی برای یک جمیعت و گونه تعریف میشه.مطمئنا اگه ویژگی های یک جمیعت تغییر کنه این تغییر به نسل های بعدی منتقل میشه اما اگه ویژگی های منحصرا یک فرد تغییر کنه و این تغییر اکتسابی باشه(نه وراثتی )و این تغییر در سلول های پیکری مثل مچ پا ایجاد بشه به نسل های بعدی منتقل نمیشه که اگه اینطور بود باید فرزندان کسانی که دست و پای معیوبی داشتن هم مثل والدین دست و پای کج داشتن.متاسفم برای این مقاله که پر از اشتباه علمی هست.متاسفم ترم که عده ای بدون مطالعه احسن و به به راه میندازن.به واقع جهان سوم همین جاست

 19. خیلی مفید بود ولی باید بگم من رشته ام تجربیه و به جرئت میگم صفات اکتسابی ارثی نیستند به هیچ وجه یه دانشمند که الان اسمشو یادم رفته روروی پنجاه نسل موش کارکرده بود و همه ی این پنجاه نسلو به محض این که موش ها به دنیا میومدن دمشونو برید و مشاهده کرد در نسل پنجاه و یکم هنوز هم موش ها دم دارن و حتی دم موش هم کوتاه نشده.یه چیزی هم یه دوستی گفته بود که تو کتابشون زرافه ای رو نشون داده که گردنش کوتاه بوده و واسه خوردن برگ درختا دراز شد و الان زرافه ها اینطوری شدن به اون دوستدوستمون باید بگم اگه بند پایین عکس رو میخوندن نوشته بود این تتصور یه دانشمندیه که بازم اسمشو یادم رفته و این فرضیه رد شده.همچنین داروین هم یه همچین نظریه ای رو درباره ی تکامل انسان از میمون داده که اونم رد شده.در کل توی تاریخ همیشه مسئله ی تکامل رد شده.بخشی از مطالبتون صحیحه ولی بخش اول کاملا غلطه لطفا باتوجه به علم زیست شناسی بررسی کنید

 20. مطلب خوبی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.