فیلم و کلیپ

یک راهکار ساده برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه

دانلود این ویدئو با کیفیت ۳۶۰p استاد حسن عباسیبه امام حسـن ڪـه میرسیـم بـه امـام حسیــن ڪـه میرسیـم نوع مُواجهه و مُحاجه تولـیدِ ایـمان اونجا میشـه هیهات من الذله یعنـی دورے از ذلت؛یک انگـارِه؛یک تاریخی رو رقم میزنه وازاونجـا بـه بعـد همه بشـریت اینطـورے عمـل میڪنهببینید من درمورد تولیـد فرهنگـی خیلی قائل بـه انبـوه ڪـارنیستم؛همیشـه به دوستان توی جلسات داخلی …

ادامه مطلب

مراحل رهگیری و شلیک با سامانه سوم خرداد

    دانلود با کیفیت ۲۴۰p دانلود با کیفیت ۳۶۰p دانلود با کیفیت ۴۸۰p  

ادامه مطلب

مسئولین دقیقا چکار می کنند ؟

دانلود کیفیت ۱۴۴p  دانلود کیفیت ۲۴۰p دانلود کیفیت ۳۶۰p دانلود کیفیت ۴۸۰p دانلود کیفیت ۷۲۰p

ادامه مطلب

کلیپ جنجالی استاد رائفی پور با موضوع : اسارتی به نام آزادی

دانلود کیفیت ۱۸۰p دانلود کیفیت ۲۷۰p دانلود کیفیت ۳۶۰p دانلود کیفیت ۷۲۰p  

ادامه مطلب

تبیین کلیدواژه «آتش به اختیار» به روایت استاد حسن عباسی

استاد حسن عباسی در گفتگوی اختصاصی با بسیج پرس؛ کلیدواژه «آتش به اختیار» را با زدن مثالی از فیلم دیده بان ساخته ی ابراهیم حاتمی کیا، تبیین کرد. دانلود کیفیت ۱۴۴p دانلود کیفیت ۲۴۰p دانلود کیفیت ۳۶۰p  

ادامه مطلب